Zvládnou děti učit se anglicky online?

Rozumí vaše dítě česky? Jak se naučilo rozumět česky?

Mluví vaše dítě česky? Jak jste ho naučily mluvit česky?

Čte vaše dítě česky? Jak se naučilo číst?

Píše vaše dítě česky? Jak se naučilo psát?

Chceme-li se cokoli naučit, je potřeba se pro to rozhodnout a začít to dělat a procvičovat tak často a tolikrát, dokud se to nenaučíme a neosvojíme si to. To platí pro všechny aktivity a dovednosti, ať už psychické nebo fyzické. Opakovat a procvičovat neustále dokola a nikdy to nevzdat. Jednoduché pravidlo úspěchu.

Ráda dělám věci jasně, přímo a efektivně. Tak na co hledat důvody co, proč, jak a kdy. CHCI? Tak jdeme rovnou na to!

Chcete-li rozumět, musíte nejdříve poslouchat!

Chcete-li mluvit, je třeba opakovat nahlas!

Chcete-li číst, poslouchejte čtený text a přitom ho sledujte v psané podobě.

Chcete-li psát, nejdříve opisujte slova, věty, doplňujte a procvičujte.

Myslíte, že je k tomu, aby se dítě naučilo cizí jazyk potřeba nějaká další zvláštní schopnost? Je v tom nějaké tajemství? Ne. Jediné, co je třeba ke každému úspěchu je pravidelnost a vytrvalost opakování a procvičování! Ať je to cokoli.

Děti mají rády různorodost, tvořivost a zábavu. Takže pokud jim ukážete, jak na to a zaujme je to, tak stačí jen pohlídat, aby děti pravidelně pracovaly. Ostatní se dostaví přirozeně samo.

Vyzkoušejte si to a poznáte sami, jak je to jednoduché a efektivní!

10.4.2020

Míla Richtrová
Jsem lektorka prožitkové angličtiny pro každého. Miluji učit se s radostí, lehkostí, hravě a efektivně. Své poznatky a zkušenosti ráda předávám dál. Nesnáším nudu, proto jsou moje hodiny zábavné, pestré a zážitkové, s využitím všech smyslů a dovedností, zaměřené na rozvoj vědomostí i v dalších oblastech. V současné době učím online všechny věkové kategorie, od předškolních dětí po maturanty, od začátečníků po pokročilé.
Komentáře