Obchodní podmínky

Zásady pro spokojenost dětí, studentů, rodičů i lektora :-)

  • Na hodinu je třeba se přihlásit včas a mít splněné zadané úkoly.
  • Jídlo a pití do hodiny nepatří, odvádí to pozornost. Najezte se a napijte před nebo po hodině.
  • Při online hodině se soustředíte na výuku a pokud jsou i další osoby v místnosti, kde jste připojeni, je potřeba požádat je, aby ani oni nevyrušovali. Vše je slyšet. Pokud bude v místnosti hluk, sice uslyšíte, ale bude vám vypnut mikrofon.
  • Školné se platí na celé pololetí převodem na účet. Číslo účtu a splatnost je uvedena na faktuře, kterou obdržíte po vyplnění a odeslání této přihlášky. Po zaplacení kurzu a připsání peněz na účet vám budou zaslány přihlašovací údaje do členské sekce, odkud se budete připojovat na pravidelné online hodiny a kde máte k dispozici další výukové materiály.
  • Učebnice NEJSOU součástí školného a je třeba je hradit samostatně přímo dodavateli. 
  • V případě ukončení kurzu předčasně v průběhu pololetí se školné nevrací. Výjimku tvoří závažné a zdravotní důvody.
  • U nepřítomnosti žáka v kurzu výuka běží dál, u individálních hodin se výuka nahrazuje v případě omluvy 24 hodin předem.
  • Lektor se zavazuje odučit minimálně 15 vyučovacích online hodin za pololetí při výuce 1x týdně. V případě výjimečného zrušení hodiny je výuka po domluvě nahrazena.