Něco málo o mně

Soukromé výuce angličtiny se věnuji již více než 20 let. Začala jsem v době, kdy ještě nebyl rozšířen internet a materiálů k výuce bylo velmi málo, pro děti nebylo téměř nic. Moje výuka je založena na přirozené, interaktivní komunikaci přizpůsobené jednotlivým studentům tak, aby to pro ně bylo vždy příjemné, zábavné a efektivní, srozumitelné, přijatelné a v pohodě. Moji studenti úspěšně zvládli zkoušky YLE, KET, PET, FCE, CAE i CPE! Když vás učení baví, jde vám to samo a vaše pokroky a radost vás motivují a posouvají vpřed. 

Na počátku byl můj sen, aby moje děti uměly dobře anglicky

Chtěla jsem, aby se učily rády a samy, aby je to bavilo, šlo jim to přirozeně samo a aby mluvily anglicky plynule, s lehkostí a v pohodě. Tušila jsem, že angličtina bude v době jejich dospělosti nutností. Když šla nejstarší dcera do první třídy, začala jsem pro ni hledat učitele angličtiny. V té době byl ale těchto učitelů velký nedostatek, obzvláště pro děti a na malém městě. 

Začala jsem tedy shánět aspoň nějaké materiály pro děti. I to bylo v té době nedostupné. A tak jsem se rozhodla přihlásit se do kurzu angličtiny pro učitele s rodilým mluvčím. Na kurzu jsem získala pár tipů na písničky a básničky pro děti, v knihovně British Council jsem 2 publikace našla a půjčila si je.

Začala jsem učit svoji dceru sama

A protože ji to bavilo, zmínila se o tom ve škole své kamarádce, ta to řekla doma, že se chce také učit a já měla své první žáčky. Postupně se přidávaly další děti. Začala jsem se tedy intenzivně zajímat o další kurzy a hledat přístupné a vhodné materiály k výuce. Protože se zájem stále zvyšoval, rozhodla jsem se výuce věnovat naplno. Od té doby je angličtina mojí profesí. Absolvovala jsem další kurzy přímo v Anglii a Irsku a stala jsem se členem Asociace Cambridgeských škol.

Svůj sen jsem splnila!

Všechny tři mé dcery pod mým vedením úspěšně zvládly zkoušku FCE již ve svých 16 letech. Na další vyšší zkoušky z angličtiny (CAE, IELTS) se již připravovaly samy. Poté, co dcery odešly studovat na universitu a do zahraničí, nastal u mě syndrom vyhoření. Motivace skončila. Uvažovala jsem, že s výukou skončím.

Byl tu ale můj další sen - Austrálie!

A protože já si své sny plním, odjela jsem na 8 měsíců sama do Austrálie - pracovat, studovat, cestovat, namotivovat se a získat zpět svoji radost a nadšení.

A tak učím s láskou dál a baví mě to

Nejmladším studentům jsou dva roky, nejstarší studentce je přes 70 let. Moje výuka je založena na přirozené, interaktivní komunikaci přizpůsobené jednotlivým studentům tak, aby to pro ně bylo vždy příjemné, zábavné a efektivní, srozumitelné, v lehkosti a v pohodě. Když vás učení baví, jde vám to samo a vaše pokroky a radost vás motivují a posouvají vpřed. 

A jak se přizpůsobuji nové době?

Již dlouho jsem přemýšlela, jak výuku změnit a více využít moderní technologie i pro mladší děti. Klasická výuka ze škol je ale tak silně zakotvena, že i když už nám nevyhovuje a často se nám nelíbí, není lehké to změnit. Vše nové prochází počáteční nedůvěrou. Ale rok 2020 přinesl náhlou změnu všem. Největší převrat byl asi ve školství, ve vzdělávání. Z velkých obav, strachu, nejistoty a nelibosti se však ukázalo, že nový způsob online výuky má svoje velké přednosti a výhody, a když ho přijmeme, akceptujeme a naučíme se tímto způsobem pravidelně pracovat, tak nám přinese skvělé výsledky, které chceme a po kterých toužíme. Je zde mnohem více možností pro individuální rozvoj.

A tak jsem zavedla online výuku již od 1.třídy. Byla a je zde potřeba počáteční podpora rodičů, ale to potřebují děti první tři roky ve škole i tak. Je to podpora a vedení, které se vyplatí, a vede děti k další samostatnosti a skvělým výsledkům. Ukázalo se to a osvědčilo jako velmi dobře fungující. Sama jsem byla překvapena, jak úžasný a ohromný pokrok děti udělaly, a to i v první, ve druhé a ve třetí třídě, tedy úplní začátečníci.

Žijeme ve 21. století, v době moderních technologií, bez kterých se již neobejdeme, tak je třeba se tomu přizpůsobit. A pro děti, které se v této době již narodily, je to mnohem přirozenější než pro nás "z minulého století" :-). Proto jsem se rozhodla v online výuce pokračovat na všech úrovních, od předškoláků a začátečníků až po maturanty a dospělé.