Pravidelné kurzy

Pravidelné kurzy probíhají od září do června dle rozvrhu.

Cena za pololetí pro skupinku 3 - 6 studentů:    2 900 Kč

Cena za pololetí pro 2 studenty:     3 400 Kč

Individuální hodina:   45 minut ......  320 Kč,  60 minut .......350 Kč

 

Super Minds Starter

 • pro předškolní děti
 • hlavně poslech a vnímání jazyka
 • osvojení slovní zásoby hravě, lehce, efektivně
Mám zájem

Super Minds 2

 • kurz pro 2.-4.třídu
 • kreativní rozvíjení všech schopností - mluvení, psaní, poslech, čtení
Mám zájem

SuperMinds 4

 • kurz pro 4. - 6. třídu
 • rozvíjí všechny jazykové schopnosti: mluvení, poslech, psaní i čtení
Mám zájem

Super Minds 6

 • kurz pro 6. - 8. třídu
 • rozvoj a procvičování všech jazykových dovedností
 • efektivní osvojení gramatiky
Mám zájem

Prepare 5

 • kurz pro středně pokročilé studenty 
 • rozvoj a zlepšování všech jazykových dovedností
Mám zájem

Speaking - Callan

 • přímá metoda mluvení
 • rozvoj slovní zásoby
 • komunikace pouze v angličtině
Mám zájem

Individuální

 • soukromá hodina dle individuálních požadavků studenta
 • tématicky zaměřené hodiny
Mám zájem

Super Minds 1

 • kurz pro 1. - 2.třídu
 • poslech, mluvení i psaní
 • snadno, tvořivě a zábavně 

 

Mám zájem

Super Minds 3

 • kurz pro 3. - 5.třídu
 • procvičuje paměť a rozvíjí myšlení ve všech oblastech
Mám zájem

Super Minds 5

 • kurz pro 5. - 7. třídu
 • osvojení gramatiky lehce, snadno a přirozeně
Mám zájem

Prepare 4

 • kurz pro mírně pokročilé 
 • 7. - 9. třída
 • rozšiřování slovní zásoby a rozvoj gramatiky
Mám zájem

Prepare 6

 • kurz pro pokročilé studenty na SŠ
 • další rozvoj všech jazykových dovedností a schopností
Mám zájem

Maturita, VŠ

 • příprava na maturitu
 • příprava na přijímací zkoušky na VŠ dle požadavků studentů
Mám zájem

Exams, Business

 • zaměření dle aktuálních požadavků
 • příprava na zkoušky PET, FCE, CAE
 • Business English
Mám zájem