Nabídka kurzů ve všech úrovních

Pravidelné kurzy probíhají živě nebo online v blocích po 10 lekcích na období 3 měsíců a to po celý rok vždy dle domluvy a rezervace.

Školní rok začíná 11.září 2023 a končí 31.května 2024 nebo dle dohody.

Každá lekce trvá 50 minut, online hodiny probíhají přes ZOOM. Součástí výuky je i domácí příprava a samostatné vypracování zadaných cvičení s využitím videokurzu a CLMS - Cambridge Learning Managing System.

Více o online výuce zde.

Cena za výuku a učebnice je vždy u jednotlivých kurzů.

 Učebnice k výuce se platí zvlášť buď přímo dodavateli, včetně poštovného pokud přijdou poštou, nebo osobně při převzetí.

Super Minds 1

 • kurz pro 1. - 2.třídu (1.rok výuky)
 • poslech, mluvení, čtení   i psaní
 • snadno, tvořivě a zábavně 

 

Super Minds 3

 • kurz pro 3. - 5.třídu (3.rok výuky)
 • procvičuje paměť a rozvíjí myšlení ve všech oblastech

Super Minds 5

 • kurz pro 5. - 7. třídu (5.rok výuky)
 • úroveň A1+
 • rozvíjí všechny jazykové schopnosti: mluvení, poslech, psaní i čtení

Prepare 4

 • kurz pro mírně pokročilé studenty
 • úroveň B1
 • rozšiřování slovní zásoby i gramatiky
 • CLMS (cambridge learning managing system)
 • kurz online

Prepare 6 

 • kurz pro pokročilé  studenty na SŠ
 • úroveň B2
 • rozvoj všech jazykových dovedností a schopností na úrovni zkoušky FCE
 • kurz online

Prepare 8

 • kurz pro velmi pokročilé  studenty 
 • úroveň C1
 • rozvoj všech jazykových dovedností a schopností na úrovni zkoušky CAE
 • kurz online

Exams

 • zaměření dle aktuálních požadavků
 • příprava na cambridgeské zkoušky YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE

Super Minds 2

 • kurz pro 2.- 4.třídu (2.rok výuky)
 • kreativní rozvíjení všech schopností - mluvení, psaní, poslech, čtení

Super Minds 4

 • kurz pro 4. - 6. třídu (4.rok výuky)
 • úroveň A1
 • rozvíjí všechny jazykové schopnosti: mluvení, poslech, psaní i čtení

Super Minds 6

 • kurz pro 6. - 8. třídu (6.rok výuky)
 • úroveň A2
 • rozvoj a procvičování všech jazykových dovedností
 • efektivní osvojení gramatiky

Prepare 5

 • kurz pro středně pokročilé studenty 
 • úroveň B1+
 • další rozvoj všech jazykových dovedností
 • CLMS (cambridge learning managing system)
 • kurz online

Prepare 7

 • kurz pro velmi pokročilé studenty 
 • úroveň B2+
 • rozvoj všech jazykových dovedností a schopností na úrovni advance 
 • kurz online

Prepare 9

 • kurz pro velmi pokročilé studenty 
 • úroveň C1+
 • rozvoj všech jazykových dovedností a schopností až k úrovni proficiency
 • kurz online

Individuální výuka

 • soukromá hodina dle individuálních požadavků studenta
 • tématicky zaměřené hodiny