Pravidelné online kurzy ve všech úrovních

Pravidelné kurzy probíhají od září do června dle rozvrhu. Více o online výuce zde.

Nabízím ucelený a systematický rozvoj angličtiny od předškolního věku až po velmi pokročilou úroveň.

Skupinová online hodina přes ZOOM trvá 40 minut + 15 minut vypracování zadaných cvičení.

Cena za skupinovou výuku a členskou sekci na pololetí:    3 400 Kč

Individuální online hodina: 30 minut = 320 Kč50+10 minut = 430 Kč

!!! Učebnice k výuce vám přijdou poštou a platí se zvlášť přímo dodavateli !!!

Cena učebnic:  Super Minds (SB+WB) = 552 Kč,  Prepare! = 612 Kč,  poštovné = 50 Kč

Starter

Super Minds Starter

 • pro předškolní děti       a 1.třídu (pro začátečníky)
 • hlavně poslech a vnímání jazyka, 
 • osvojení slovní zásoby hravě, lehce, efektivně

Super Minds 2

 • kurz pro 2.- 4.třídu (2.rok výuky)
 • kreativní rozvíjení všech schopností - mluvení, psaní, poslech, čtení

Super Minds 4

 • kurz pro 4. - 6. třídu (4.rok výuky)
 • úroveň A1
 • rozvíjí všechny jazykové schopnosti: mluvení, poslech, psaní i čtení

Super Minds 6

 • kurz pro 6. - 8. třídu (6.rok výuky)
 • úroveň A2
 • rozvoj a procvičování všech jazykových dovedností
 • efektivní osvojení gramatiky

Prepare! 4

 • kurz pro mírně pokročilé studenty
 • úroveň B1
 • rozšiřování slovní zásoby a rozvoj gramatiky
 • aktualizované 2.vydání

Prepare! 6 

 • kurz pro pokročilé  studenty na SŠ
 • úroveň B2
 • rozvoj všech jazykových dovedností a schopností na úrovni zkoušky FCE

Exams

 • zaměření dle aktuálních požadavků
 • příprava na zkoušky YLE, KET, PET, FCE, CAE
 • Business English

Maturita, VŠ

 • příprava na maturitu
 • příprava na přijímací zkoušky na VŠ dle požadavků studentů

Super Minds 1

 • kurz pro 1. - 2.třídu (1.rok výuky)
 • poslech, mluvení, čtení   i psaní
 • snadno, tvořivě a zábavně 

 

Super Minds 3

 • kurz pro 3. - 5.třídu (3.rok výuky)
 • procvičuje paměť a rozvíjí myšlení ve všech oblastech

Super Minds 5

 • kurz pro 5. - 7. třídu (5.rok výuky)
 • úroveň A1+
 • rozvíjí všechny jazykové schopnosti: mluvení, poslech, psaní i čtení

Individuální      hodina

 • soukromá hodina dle individuálních požadavků studenta
 • tématicky zaměřené hodiny
 • procvičování

 

Prepare! 5

 • kurz pro středně pokročilé studenty 
 • úroveň B1+
 • další rozvoj a zlepšování všech jazykových dovedností

Prepare! 7

 • kurz pro velmi pokročilé studenty 
 • úroveň B2+
 • rozvoj všech jazykových dovedností a schopností na úrovni advance - CAE

Speaking - Callan

 • přímá metoda mluvení
 • rozvoj slovní zásoby
 • komunikace pouze v angličtině
 • všechny úrovně