Výuka angličtiny online

Máte pochybnosti, zda je pro Vás nebo Vaše dítě vhodná online výuka? Nebojte se! 

Svoje zkušenosti mám podložené mnohaletou praxí, za kterou jsem si ověřila, co funguje a co ne. Jednoduše tak mohu být Vám i Vašim dětem průvodcem, ať už se budete chtít věnovat studiu angličtiny odkudkoliv. Výuka online není o tom, učit se s dětmi, ale vytvořit jim zázemí a podporu pro jejich samostatnost.

Co obsahují online kurzy angličtiny?

Online kurzy angličtiny jsou vedeny podle učebnic stejně jako živá hodina. Poslechy rodilých mluvčí, čtení, odpovídání na otázky i vyplňování cvičení. Mladší žáci kurzů Super Minds mají navíc vše natočeno ve video lekcích, kde si mohou celou hodinu poslechnout a zopakovat kolikrát chtějí, zastavit si video a mít na odpověď tolik času, kolik potřebují anebo se mohou k poslechu vrátit. Všechna cvičení v učebnici i v pracovním sešitě jsou ve videu vypracována s odpovědí. Tím se žáci učí sami a bez stresu. U studentů Prepare! se již předpokládá samostatnost, vypracovaná cvičení se kontrolují při online hodině ústně společně nebo to napíšu a sdílím na tabuli "white board".

Super Minds

 • natočené video lekce ke všem unitům 
 • všechna cvičení v učebnici i v pracovním sešitě mají vypracované písemné odpovědi
 • možnost opakování kolikrát chcete
 • možnost opsat si odpovědi a tím si vše bez stresu procvičit,  ujasnit a zopakovat
 • pro žáky základních škol (od předškolních až po 9. stupeň

Prepare!

 • aktualizované učebnice v novém vydání
 • poslechy a texty ze současnosti
 • přehledně a dobře procvičovaná slovní zásoba i gramatika
 • doplňkové materiály ve formě videa nebo pdf ke stažení, aktualizováno dle potřeb a požadavků studentů
 • materiály přístupné kdykoliv
 • pro studenty středních škol

Individuální lekce

 • pravidelná výuka dle vlastních požadavků
 • vzájemné sdílení obrazovky 
 • vzájemné sdílení materiálů k procvičení, ať už ze strany studenta nebo lektora
 • možnost přístupu k bonusovým materiálům v členské sekci 
 • rozvoj vlastním tempem
 • individuální úroveň

Pokud Vás zajímá více, bližší informace o úrovních a jednotlivých kurzech naleznete v PRAVIDELNÝCH KURZECH. Zároveň si také zkontrolujte aktuální ROZVRH HODIN, nebo se rovnou PŘIHLASTE.

Online angličtinu zvládne hravě každý, co je třeba očekávat? 

Přínosy online výuky:

 • pravidelné a systematické vedení
 • v klidu a bez stresu v domácím prostředí
 • vlastní tempo a opakování dle potřeby

Výzvy online výuky:

 • nový způsob učení, hlavně pro děti
 • soulad s technikou 
 • vzájemná podpora a sdílení

Doporučení pro rodiče!

Buďte trpěliví a naučte děti samostatnosti. Děti sice „nerozumí" a neumí vše přeložit, ale to není v jejich věku důležité. Překládání je totiž až vyšší úroveň jazyka. Mnohem důležitější je naučit se jazyk vnímat a poslouchat. Pak přijde porozumění s lehkostí a přirozeností. Čím častěji bude dítě s jazykem v kontaktu, tím dříve se dostaví výsledky. Buďte proto důslední v pravidelnosti a využívejte video lekce a bonusy dostupné v jednotlivých kurzech. To, jakou podporu dětem věnujete první roky školní docházky, se vám mnohonásobně vrátí v letech následujících.