Přihláška do kurzu

Školní rok začíná v pondělí 17.září 2018 a končí v pátek 14.června 2019

Podzimní prázdniny 29.-30.10.2018. Vánoční prázdniny 17.12.2018 - 4.1.2019

Jarní prázdniny 4.3. - 10.3.2019. Velikonoční prázdniny 15.4. - 22.4.2019

Sedmero pro spokojenost dětí, studentů, rodičů i lektora

  1. Na hodinu je třeba chodit včas.

  2. Jídlo a pití do hodiny nepatří, odvádí to pozornost. Najezte se a napijte před nebo po hodině.

  3. Nezapomínejte své učebnice, nemůžete pak spolupracovat s ostatními.

  4. Školné se platí na celé pololetí převodem na účet, číslo účtu a splatnost je uvedena na faktuře, kterou obdržíte po vyplnění a odeslání této přihlášky.

  5. V případě ukončení kurzu předčasně v průběhu pololetí se školné nevrací. Výjimku tvoří závažné a zdravotní důvody.

  6. U nepřítomnosti žáka v kurzu výuka běží dál, u individálních hodin se výuka nahrazuje v případě omluvy 24 hodin předem.

  7. Lektor se zavazuje odučit minimálně 15 vyučovacích hodin za pololetí pří výuce 1x týdně. V případě výjimečného zrušení hodiny je výuka po domluvě nahrazena.

 

Souhlasím s danými podmínkami a závazně se přihlašuji na kurz.