Pravidelné kurzy

Pravidelné kurzy probíhají od září do června dle rozvrhu.

Cena za pololetí ve skupince 3 - 6 studentů:    3 400 Kč

Cena za pololetí ve skupince 2 studentů:     3 950 Kč

Individuální hodina:   30 minut .....320 Kč,  45 minut ......  380 Kč,  60 minut .......430 Kč

 

Starter

Super Minds Starter

 • pro předškolní děti
 • hlavně poslech a vnímání jazyka
 • osvojení slovní zásoby hravě, lehce, efektivně

Super Minds 2

 • kurz pro 2.-4.třídu
 • kreativní rozvíjení všech schopností - mluvení, psaní, poslech, čtení

SuperMinds 4

 • kurz pro 4. - 6. třídu
 • rozvíjí všechny jazykové schopnosti: mluvení, poslech, psaní i čtení

Super Minds 6

 • kurz pro 6. - 8. třídu
 • rozvoj a procvičování všech jazykových dovedností
 • efektivní osvojení gramatiky

Prepare! 5

 • kurz pro středně pokročilé studenty 
 • rozvoj a zlepšování všech jazykových dovedností

Speaking - Callan

 • přímá metoda mluvení
 • rozvoj slovní zásoby
 • komunikace pouze v angličtině

Individuální

 • soukromá hodina dle individuálních požadavků studenta
 • tématicky zaměřené hodiny

Super Minds 1

 • kurz pro 1. - 2.třídu
 • poslech, mluvení i psaní
 • snadno, tvořivě a zábavně 

 

Super Minds 3

 • kurz pro 3. - 5.třídu
 • procvičuje paměť a rozvíjí myšlení ve všech oblastech

Super Minds 5

 • kurz pro 5. - 7. třídu
 • osvojení gramatiky lehce, snadno a přirozeně

Prepare! 4

 • kurz pro mírně pokročilé 
 • 7. - 9. třída
 • rozšiřování slovní zásoby a rozvoj gramatiky

Prepare! 6 a Prepare! 7

 • kurz pro pokročilé a velmi pokročilé studenty na SŠ
 • další rozvoj všech jazykových dovedností a schopností

Maturita, VŠ

 • příprava na maturitu
 • příprava na přijímací zkoušky na VŠ dle požadavků studentů

Exams, Business

 • zaměření dle aktuálních požadavků
 • příprava na zkoušky YLE, KET, PET, FCE, CAE
 • Business English