Přihláška do pravidelného online kurzu

Výuka začíná v pondělí 13. září 2021 a končí v pátek 10. června 2022

V době prázdnin a státních svátků se neučí. Termíny, kdy není výuka, jsou vypsány u rozvrhu hodin.

Platba je vždy na pololetí, tj. od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022 od 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022

Vstup do členské sekce je až po zaplacení a připsání peněz na účet.

Cena učebnic NENÍ ZAHRNUTA v ceně kurzovného níže. Učebnice vám přijdou poštou a platí se zvlášť přímo dodavateli dle přiložené faktury!

Sedmero pro spokojenost dětí, studentů, rodičů i lektora

  1. Na hodinu je třeba se přihlásit včas a mít splněné zadané úkoly.

  2. Jídlo a pití do hodiny nepatří, odvádí to pozornost. Najezte se a napijte před nebo po hodině.

  3. Při online hodině se soustředíte na výuku, a pokud jsou i další osoby v místnosti, kde jste připojeni, je potřeba požádat je, aby ani ony nevyrušovaly. Vše je slyšet. Pokud bude v místnosti hluk, sice uslyšíte, ale bude vám vypnut mikrofon.

  4. Školné se platí na celé pololetí převodem na účet. Číslo účtu a splatnost je uvedena na faktuře, kterou obdržíte po vyplnění a odeslání této přihlášky. Po zaplacení kurzu a připsání peněz na účet vám budou zaslány přihlašovací údaje do členské sekce, odkud se budete připojovat na pravidelné online hodiny a kde máte k dispozici i další výukové materiály.

  5. V případě ukončení kurzu předčasně v průběhu pololetí se školné nevrací. Výjimku tvoří závažné a zdravotní důvody.

  6. U nepřítomnosti žáka v kurzu výuka běží dál, u individálních hodin se výuka nahrazuje v případě omluvy 24 hodin předem.

  7. Lektor se zavazuje odučit minimálně 15 vyučovacích online hodin za pololetí při výuce 1x týdně. V případě výjimečného zrušení hodiny je výuka po domluvě nahrazena.

Chcete-li vystavit fakturu na firmu, vyplňte fakturační údaje na firmu a do pole <Poznámka> uveďte jméno dítěte, popřípadě jména dětí.

Máte-li konkrétní požadavky, napište mi objednávku do mailu.

Děkuji :-)