Přihláška do pravidelného online kurzu

Výuka začíná v pondělí 14. září 2020 a končí v pátek 11. června 2021

V době prázdnin a státních svátků se neučí. Termíny, kdy není výuka, jsou vypsány u rozvrhu hodin.

Vstup do členské sekce je vždy na pololetí, od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021

od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021, ale až po zaplacení a připsání peněz na účet.

Cena učebnic NENÍ ZAHRNUTA v ceně kurzovného níže. Učebnice vám přijdou poštou a platí se zvlášť přímo dodavateli!

Sedmero pro spokojenost dětí, studentů, rodičů i lektora

  1. Na hodinu je třeba se přihlásit včas a mít splněné zadané úkoly.

  2. Jídlo a pití do hodiny nepatří, odvádí to pozornost. Najezte se a napijte před nebo po hodině.

  3. Při online hodině se soustředíte na výuku, a pokud jsou i další osoby v místnosti, kde jste připojeni, je potřeba požádat je, aby ani ony nevyrušovaly. Vše je slyšet. Pokud bude v místnosti hluk, sice uslyšíte, ale bude vám vypnut mikrofon.

  4. Školné se platí na celé pololetí převodem na účet. Číslo účtu a splatnost je uvedena na faktuře, kterou obdržíte po vyplnění a odeslání této přihlášky. Po zaplacení kurzu a připsání peněz na účet vám budou zaslány přihlašovací údaje do členské sekce, odkud se budete připojovat na pravidelné online hodiny a kde máte k dispozici i další výukové materiály.

  5. V případě ukončení kurzu předčasně v průběhu pololetí se školné nevrací. Výjimku tvoří závažné a zdravotní důvody.

  6. U nepřítomnosti žáka v kurzu výuka běží dál, u individálních hodin se výuka nahrazuje v případě omluvy 24 hodin předem.

  7. Lektor se zavazuje odučit minimálně 15 vyučovacích online hodin za pololetí při výuce 1x týdně. V případě výjimečného zrušení hodiny je výuka po domluvě nahrazena.

Chcete-li vystavit fakturu na firmu, vyplňte fakturační údaje na firmu a do pole <Poznámka> uveďte jméno dítěte, popřípadě jména dětí.

Máte-li konkrétní požadavky, napište mi objednávku do mailu.

Děkuji :-)