Přihláška do kurzu

Výuka začíná v pondělí 14.září 2020 a končí v pátek 11.června 2021

V době prázdnin a státních svátků se neučí. Termíny, kdy není výuka jsou vypsány u rozvrhu hodin

Vstup do členské sekce je vždy na pololetí, od 1.9.2020 do 30.1.2021 a od 1.2. 2021 do 30.6.2021, ale   až po zaplacení a připsání peněz na účet.

Sedmero pro spokojenost dětí, studentů, rodičů i lektora

  1. Na hodinu je třeba se přihlásit včas a mít splněné zadané úkoly.

  2. Jídlo a pití do hodiny nepatří, odvádí to pozornost. Najezte se a napijte před nebo po hodině.

  3. Nezapomínejte své učebnice, nemůžete pak spolupracovat s ostatními.

  4. Školné se platí na celé pololetí převodem na účet, číslo účtu a splatnost je uvedena na faktuře, kterou obdržíte po vyplnění a odeslání této přihlášky.

  5. V případě ukončení kurzu předčasně v průběhu pololetí se školné nevrací. Výjimku tvoří závažné a zdravotní důvody.

  6. U nepřítomnosti žáka v kurzu výuka běží dál, u individálních hodin se výuka nahrazuje v případě omluvy 24 hodin předem.

  7. Lektor se zavazuje odučit minimálně 15 vyučovacích hodin za pololetí pří výuce 1x týdně. V případě výjimečného zrušení hodiny je výuka po domluvě nahrazena.

 

Souhlasím s danými podmínkami a závazně se přihlašuji na kurz.

Chcete-li vystavit fakturu na firmu, vyplňte fakturační údaje na firmu a do pole Poznámka uveďte jméno dítěte, popřípadě jména dětí.

Máte-li konkrétní požadavky, napište mi objednávku do mailu.

S vděčností děkuji :-)