Přihláška do kurzu

Školní rok začíná v pondělí 9.září 2019 a končí v pátek 12.června 2020

Podzimní prázdniny 28.10. - 1.11.2019. Vánoční prázdniny 16.12.2019 - 5.1.2020

Jarní prázdniny 9.3. - 15.3.2020. Velikonoční prázdniny 6.4. - 13.4.2020

Sedmero pro spokojenost dětí, studentů, rodičů i lektora

  1. Na hodinu je třeba chodit včas.

  2. Jídlo a pití do hodiny nepatří, odvádí to pozornost. Najezte se a napijte před nebo po hodině.

  3. Nezapomínejte své učebnice, nemůžete pak spolupracovat s ostatními.

  4. Školné se platí na celé pololetí převodem na účet, číslo účtu a splatnost je uvedena na faktuře, kterou obdržíte po vyplnění a odeslání této přihlášky.

  5. V případě ukončení kurzu předčasně v průběhu pololetí se školné nevrací. Výjimku tvoří závažné a zdravotní důvody.

  6. U nepřítomnosti žáka v kurzu výuka běží dál, u individálních hodin se výuka nahrazuje v případě omluvy 24 hodin předem.

  7. Lektor se zavazuje odučit minimálně 15 vyučovacích hodin za pololetí pří výuce 1x týdně. V případě výjimečného zrušení hodiny je výuka po domluvě nahrazena.

 

Souhlasím s danými podmínkami a závazně se přihlašuji na kurz.

Chcete-li vystavit fakturu na firmu, vyplňte fakturační údaje na firmu a do pole Poznámka uveďte jméno dítěte, popřípadě jména dětí.

Máte-li konkrétní požadavky, napište mi objednávku do mailu.

S vděčností děkuji :-)